Våra medlemmar

Hitta en översättare

Sök bland SFÖ:s medlemmar.
SFÖ kan inte utföra eller förmedla översättningar. Du kontaktar själv den översättare som du hittar här.

Fritext
Namn
Rensa

Om facköversättning


Facköversättning innebär skriftlig översättning av i princip allt utom skönlitterär text.
De ämnesområden facköversättare arbetar med omfattar ett enormt brett spektrum, från tekniska bruksanvisningar, handelsdokument, avtal och kontrakt, bank- och finanstexter, akademiska avhandlingar, medicinteknik och farmakologi till design, konst och mode – för att nämna några exempel.

En facköversättare behärskar en eller flera språkkombinationer och är väl insatt i ett eller flera fackområden. Med tanke på hur snabbt teknik och samhälle utvecklas är det viktigt att en facköversättare håller sig uppdaterad och snabbt kan skaffa nödvändig information och terminologi inom det område han eller hon översätter.
Flertalet SFÖ-medlemmar översätter endast till sitt modersmål, men det finns även medlemmar som är två- eller flerspråkiga och har mer än ett tillspråk.

De flesta facköversättare arbetar som egna företagare i enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag, ensamma eller i grupp. En del är anställda i en översättningsbyrå. Flera av dessa byråer är företagsmedlemmar i SFÖ. Andra översättare är anställda inom företag eller organisationer, men det är vanligare att företag och organisationer anlitar översättningsbyråer eller enskilda översättare/småföretag för sina översättningar.

Som facköversättare arbetar man direkt med en slutkund eller för en översättningsbyrå, som i sin tur får in uppdrag från industri, handel, organisationer och myndigheter.
Många facköversättare arbetar för såväl direktkunder som översättningsbyråer.

En översättningsbyrå är ett företag vars affärsidé är att förse sina kunder med översättningar inom många ämnesområden och språkkombinationer. Översättningsbyrån kan ha anställda översättare, men de flesta översättningsuppdragen förmedlas till enskilda facköversättare/småföretag som agerar underleverantörer till översättningsbyrån.

Många verksamma facköversättare har, utöver goda språkkunskaper, yrkeserfarenhet eller specialkompetens inom de fackområden de arbetar med, men idag kommer alltfler facköversättare direkt från översättarutbildning vid en högskola eller ett universitet och bygger upp sin ämneskompetens efter hand. En god facköversättare behöver både teoretisk kompetens och praktisk erfarenhet.

Förutom facköversättare finns även litterära översättare som översätter skönlitteratur samt film- och TV-översättare. Auktoriserade translatorer översätter också facktexter, men har genomgått Kammarkollegiets auktorisationsprov som ger dem rätt att översätta officiella dokument och bestyrka översättningar med särskild stämpel. Tolkar arbetar med muntlig översättning eller teckenspråk.

Annonser grå pil

http://www.spraktidningen.se http://www.translationzone.com https://www.memoq.com/ http://allians.com/sfo-foretagsforsakring-ansokan-och-pris http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagsforvaltningen/lediga-jobb-annons/?assignmentId=F15A0233-4946-4D17-A358-13D189B050C1 http://www.wordfinder.com/sv/