Våra medlemmar

Hitta en översättare

Sök bland SFÖ:s medlemmar.
SFÖ kan inte utföra eller förmedla översättningar. Du kontaktar själv den översättare som du hittar här.

Fritext
Namn
Rensa

Språkkonferensen i Umeå 2016

(Konferenser / Tidigare konferenser)


SFÖ-konferensen i Umeå 2016 – en höjdpunkt för översättare och alla som arbetar med språk!

År 2016 bjöd Sveriges Facköversättarföreningen för 26:e gången in till en tre dagar lång konferens under temat "Våga sprida glädje" som pågick 20–22 maj 2016 i Umeå.

Denna gång fick deltagarna lära sig mer om hur man kan frångå förlagan när man översätter, hur man tänker kring språk ur ett historiskt perspektiv liksom ur ett maktperspektiv. Deltagarna fick lyssna till härligheter och svårigheter kring det samiska språket, hur man vinner upphandlingar av språktjänster och vad språkkonsulter egentligen gör.

För första gången ingick alla luncher, allt fika och både fredags- och lördagsnöjet i priset. På det sättet var tanken att deltagarna, även de som aldrig tidigare varit på en av SFÖ:s konferenser, skulle känna sig välkomna att komma och att alla skulle få möjlighet att delta i alla spännande aktiviteter – och det gjorde de flesta.

En annan nyhet för konferensen 2016 var att ALLA översättare och språkarbetare, medlem som icke-medlem bjöds in till medlemspris. Detta var ett led i SFÖ:s strategi att försöka få med alla översättare i Sverige i vår förening. Detta gäller i synnerhet de som översätter till och från icke-europeiska språk som är underrepresenterade idag. Vi har en förhoppning om att vi ska bli fler som delar tankar och tips på konferenserna och i föreningen som helhet.

Konferensgruppen, som bestod av Karin Ahlman Toyama, Evalotta Boman och Anna Lawrence, vill passa på att tacka alla som på olika sätt deltog vid Språkkonferensen i Umeå och gjorde den till en helg att minnas. Läs utvärderingen för konferensen.

Tack till alla som deltog och spred glädje i Umeå!

Annonser grå pil

https://www.memoq.com/ http://www.translationzone.com http://www.wordfinder.com/sv/ http://allians.com/sfo-foretagsforsakring-ansokan-och-pris http://www.spraktidningen.se http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagsforvaltningen/lediga-jobb-annons/?assignmentId=F15A0233-4946-4D17-A358-13D189B050C1