Våra medlemmar

Hitta en översättare

Sök bland SFÖ:s medlemmar.
SFÖ kan inte utföra eller förmedla översättningar. Du kontaktar själv den översättare som du hittar här.

Fritext
Namn
Rensa

Om SFÖ


Sveriges Facköversättarförening, SFÖ, är Sveriges största organisation för facköversättare och översättningsföretag. Föreningen bildades 1990 och har nu fler än 1 100 enskilda medlemmar och närmare 30 företagsmedlemmar.

SFÖ arbetar för god yrkessed och kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan professionella översättare. Våra medlemmar översätter till och från en mängd språk och inom ett stort antal ämnesområden. Via SFÖ:s sökdatabas kan översättningsköpare komma i kontakt med professionella översättare som åtagit sig att följa föreningens yrkesetiska kod och som löpande kan fortbilda sig via föreningens kurser och seminarier.

Föreningen verkar också för att höja översättaryrkets anseende i samhället och stärka dialogen mellan översättningsföretag och enskilda översättare, exempelvis genom företagsmedlemskap. 

SFÖ påverkar även aktivt översättaryrkets och översättarbranschens utveckling, bland annat genom samarbete med såväl universitet och högskolor som myndigheter och systerorganisationer. Vi är idag en erkänd röst i samhällsdebatten och fungerar inte sällan som remissinstans för myndigheter i språkfrågor. SFÖ är också medlem i FIT, Fédération Internationale des Traducteurs.

 

 

 

Annonser grå pil

http://www.translationzone.com http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagsforvaltningen/lediga-jobb-annons/?assignmentId=F15A0233-4946-4D17-A358-13D189B050C1 http://www.wordfinder.com/sv/ https://www.memoq.com/ http://www.spraktidningen.se http://allians.com/sfo-foretagsforsakring-ansokan-och-pris