Våra medlemmar

Hitta en översättare

Sök bland SFÖ:s medlemmar.
SFÖ kan inte utföra eller förmedla översättningar. Du kontaktar själv den översättare som du hittar här.

Fritext
Namn
Rensa

Medlemskap i SFÖ

(Om SFÖ)


 

Som medlem i SFÖ, Sveriges största översättarorganisation, får du tillgång till ett stort och värdefullt nätverk samt möjlighet att utvecklas både på ett personligt och professionellt plan. SFÖ är en aktiv förening med verksamhet inom en mängd olika områden. Föreningen anordnar en årlig välbesökt tredagarskonferens med aktuellt tema och utrymme för enskilda samtal, nya kundkontakter och social samvaro. SFÖ:s lokala grupper samlar översättarna inom ett geografiskt område för seminarier, studiebesök, social samvaro, utbyte av erfarenheter m.m. I SFÖ:s olika arbetsgrupper kan medlemmarna bidra till och påverka föreningens arbete. En av arbetsgrupperna är fortbildningsgruppen som arrangerar förmånliga kurser för SFÖ-medlemmarna i olika aktuella ämnen. Nedan finns en lista på SFÖ:s olika medlemsförmåner. Här på vår webbplats finns mer information om aktuella händelser samt kontaktuppgifter för de olika grupperna.

Som medlem i SFÖ får du

• delta på SFÖ:s årliga konferens till reducerat pris
• teckna en förmånlig försäkring hos Allians Försäkringsmäklare
• 4 nr per år av tidningen Facköversättaren
• rabatt på en prenumeration på flera populära tidningar, t. ex. Språktidningen

• rabatt på Elite Hotell
• rabatt på böcker, datorprogram m.m. i samband med konferenser
• visas i sökdatabasen på SFÖ:s webbplats*
• delta i översättningskonferenser utomlands till reducerat pris.

Medlemskapet innebär också att du kan

• knyta kontakter med andra översättare, med många olika språkkombinationer och fackområden
• delta i minikonferenser som anordnas runt om i Sverige
• träffa andra översättare vid lokala/regionala träffar
• gå kurser som är specifikt anpassade för översättare
• vara med i en arbetsgrupp eller språkgrupp som intresserar just dig
• få svar på frågor på någon av föreningens diskussionslistor

 

* beroende på typ av medlemskap

Annonser grå pil

http://allians.com/sfo-foretagsforsakring-ansokan-och-pris http://www.spraktidningen.se http://www.wordfinder.com/sv/ http://www.translationzone.com https://www.memoq.com/ http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagsforvaltningen/lediga-jobb-annons/?assignmentId=F15A0233-4946-4D17-A358-13D189B050C1