Våra medlemmar

Hitta en översättare

Sök bland SFÖ:s medlemmar.
SFÖ kan inte utföra eller förmedla översättningar. Du kontaktar själv den översättare som du hittar här.

Fritext
Namn
Rensa

Medlemskap i SFÖ


 

Som medlem i SFÖ har du tillgång till ett stort och värdefullt nätverk samt möjlighet att utvecklas både på ett personligt och professionellt plan. SFÖ är en aktiv förening med verksamhet inom en mängd olika områden. Du är välkommen att delta i SFÖ:s årliga konferens, lokalgruppernas arrangemang och de många kurserna och seminarierna som SFÖ årligen ordnar på olika håll av landet.

Men kom ihåg att i en ideell organisation behövs alla medlemmarnas engagemang. Medlemmarna kan bidra till och påverka föreningens arbete på många olika sätt. Alla kan delta i någon av arbetsgrupperna och de fullvärdiga medlemmarna kan ingå i styrelsen eller etiknämnden.

Nedan finns en lista på SFÖ:s olika medlemsförmåner. Under Interna dokument kan du läsa mer om hur du utnyttjar olika erbjudanden. På vår webbplats finns mer information om aktuella evenemang samt kontaktuppgifter för de olika grupperna.

Som medlem i SFÖ får du
• delta på SFÖ:s årliga konferens till reducerat pris
• teckna en förmånlig försäkring hos Allians Försäkringsmäklare
• 6 nr per år av tidningen Facköversättaren
• rabatt på en prenumeration på Språktidningen
• rabatt på böcker, datorprogram m.m. i samband med konferenser
• visas i sökdatabasen på SFÖ:s webbplats*
• delta i översättningskonferenser utomlands till reducerat pris.

Medlemskapet innebär också att du kan
• knyta kontakter med andra översättare, med många olika språkkombinationer och fackområden
• delta i minikonferenser som anordnas runt om i Sverige
• träffa andra översättare vid lokala/regionala träffar
• gå kurser som är specifikt anpassade för översättare
• vara med i en arbetsgrupp eller språkgrupp som intresserar just dig
• få svar på frågor på någon av föreningens diskussionslistor
• få en mentor som hjälper dig i din yrkesroll eller fungera som mentor för någon annan.

Under Interna dokument kan du läsa mer om hur du utnyttjar olika erbjudanden. Här på sfoe.se finns även mer information om aktuella evenemang samt kontaktuppgifter för de olika grupperna.

*Beroende på typ av medlemskap

Annonser grå pil

http://www.spraktidningen.se http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagsforvaltningen/lediga-jobb-annons/?assignmentId=F15A0233-4946-4D17-A358-13D189B050C1 http://www.wordfinder.com/sv/ http://www.translationzone.com http://allians.com/sfo-foretagsforsakring-ansokan-och-pris https://www.memoq.com/