Våra medlemmar

Hitta en översättare

Sök bland SFÖ:s medlemmar.
SFÖ kan inte utföra eller förmedla översättningar. Du kontaktar själv den översättare som du hittar här.

Fritext
Namn
Rensa

Konferenser


SFÖ arrangerar varje vår en tre dagar lång konferens i någon av SFÖ:s regioner, i samband med föreningens årsmöte. Under hösten hålls dessutom minikonferenser på en dag, också de i någon eller några av de fem regionerna Nord, Syd, Öst och Västra Svealand. 

Den årliga SFÖ-konferensen är föreningens enskilt största arrangemang och har på senare år utvecklats till ett arrangemang där översättningsbranschens många aktörer får möjlighet att träffas och utbyta kunskap och erfarenheter. Uppemot 400 deltagare samlas under tre intensiva dagar, fyllda av alla tänkbara aspekter av översättarens vardag. Under de tre dagarna vankas föreläsningar, debatter och workshops om allt från språkfrågor och CAT-fighter till översättningsteori och ergonomi. Här finns möjlighet att träffa medlemsföretag som deltar som utställare eller andra utställare, som t.ex. förlag och leverantörer av CAT-program och andra hjälpmedel. I samband med konferensen hålls även SFÖ:s årsmöte som är föreningens högsta beslutande organ.

Konferenserna präglas av fest och underhållning och många medlemmar ser konferensen som ett av årets viktigaste tillfällen att få träffa kollegor, vänner och kunder under avspända former. Det ges många möjligheter att knyta nya kontakter och befästa tidigare relationer.

2017 arrangeras ingen regelrätt konferens, men däremot medlemsdagar, förvillande lika en konferens, 5–6 maj. Läs mer.

Annonser grå pil

https://www.memoq.com/ http://allians.com/sfo-foretagsforsakring-ansokan-och-pris http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagsforvaltningen/lediga-jobb-annons/?assignmentId=F15A0233-4946-4D17-A358-13D189B050C1 http://www.wordfinder.com/sv/ http://www.spraktidningen.se http://www.translationzone.com