Våra medlemmar

Hitta en översättare

Sök bland SFÖ:s medlemmar.
SFÖ kan inte utföra eller förmedla översättningar. Du kontaktar själv den översättare som du hittar här.

Fritext
Namn
Rensa

Företagsmedlemmar


Amesto Translations ABAmesto
Box 3008
400 10 Göteborg
Tfn: 031-3609800, fax: 031-3609810
Kontaktperson: Pernilla Abrahamsson
Skicka e-post
www.amesto.se

Amesto Translations är ett fullserviceföretag och vi översätter mellan alla språk. Vi översätter och marknadsanpassar programvara, webbplatser, dokumentation och marknadsmaterial. Amesto Translations ingår i Amesto Group AS och är en av de ledande aktörerna på den nordiska översättningsmarknaden med kontor i Göteborg, Stockholm, Oslo och Århus. Vi har både översättare inhouse och ett stort antal externa samarbetspartners. Registrera gärna dina uppgifter på vår hemsida, under Jobb och Karriär, om du är intresserad av att samarbeta med oss.

Betyg & Intyg Översättningar - ELTB&Y-Logo
Björksta
741 90 Knivsta
Tfn: 08-6613775, fax: 08-55112257
Kontaktperson: Maria Holmström
Skicka e-post
www.betygochintyg.se

Betyg & Intyg Översättningar är en del av English Law Translations och drivs av auktoriserade translatorn James Hurst. Vi har mångårig erfarenhet och levererar auktoriserade översättningar till engelska av skolbetyg, referenshandlingar, testamenten, domstolsbeslut, vigsel-, födelse-, skatte-, person- födelse-, skatte- och registreringsbevis, adoptionshandlingar och många andra slags intyg, tillstånd och dokument som måste vara auktoriserade.
Vår koncern översätter även juridiska och finansiella texter (se nedan). English Law Translations AB är också företagsmedlem i SFÖ.

CBG-konsult AB
Box 1036
172 71 Sundbyberg
Tfn: 08-55584500, fax: 08-55584520
Kontaktperson: Ulf Stålhös
Skicka e-post
www.cbg.com

CBG has carried out translation related activities since 1965 and is today a leading company in this field in Scandinavia.
Our objective is to give our customers a complete response to their demands for multilingual solutions by using the highest level of linguistics and technology.
CBG was established in Stockholm (Sweden) where our headquarters are still located. Over the last few decades our company has experienced a high demand for its services and we have undergone significant expansion. Today we also operate from offices in Leuven (Belgium), Shanghai (China), Frankfurt (Germany), Warsaw (Poland), Barcelona (Spain) and Detroit (United States).
Over the years we have built up a multinational in-house staff of translators, proofreaders, linguists, coordinators, project managers, DTP-personnel, engineers and software developers to ensure that our problem solving capacity always includes perspectives from all aspects of our work.
Beside our in-house staff we have an extensive global network of translators and proofreaders, all specialised in their individual areas of competence and language combinations. To ensure high quality, our translators only translate into their native language.

English Law Translations ABELT
Björksta
741 90 Knivsta
Tfn: 08-6613775, fax: 08-55112257
Kontaktperson: James Hurst
Skicka e-post
www.elt.se

English Law Translations - ELT är ett företag med interna översättare (inte en förmedlingsbyrå) som är specialister på juridiska, ekonomiska och finansiella texter. Vi översätter främst från svenska till engelska samt engelska till svenska. ELT är en prisvärd leverantör av auktoriserade (stämplade) översättningar av bl.a domar, bolagshandlingar, adoptionshandlingar, bouppteckningar, registreringsbevis, registerutdrag, betyg och intyg mm. Vi utför även korrekturläsning och granskning samt åtar oss sekretessbelagda uppdrag. Med våra omfattande interna personalresurser har vi kapacitet att ta emot såväl små som stora uppdrag och expressuppdrag. ELT är ett väletablerat och ledande företag i branschen. Vi har kontor i Stockholm (08-661 37 75), Knivsta (018-38 00 56) och Västerås (021-13 11 06).

Esaro ABesaroLogo 200
Stora Nygatan 44
111 27 Stockholm
Tfn: 08-411 33 77
Skicka e-post
www.esaro.se

Esaro AB arbetar med översättningar från engelska, danska, tyska och spanska till svenska, samt med korrekturläsning, språkvård och originaltexter. Företaget startades 1994 och har sedan dess samarbetat med myndigheter, datorspelsdistributörer, generalagenter, svenska och internationella översättningsbyråer och många andra. Huvudsakligen ägnar sig Esaro åt tekniska texter som användarhandböcker, hjälptexter och dokumentation, men vi har även arbetat med inläsningar av berättartexter och framställning av undervisningsmaterial.
Vi har erfarenhet av de flesta ämnesområden – allt från kokböcker och självbiografier till installationsmanualer för hissar och industriportar, från ekonomiska rapporter och offerter till datorspel och operativsystem.
Företaget har för närvarande fem anställda och gör till övervägande delen alla översättningsarbeten internt. Tillsammans har vi erfarenhet av alla vanligt förekommande ordbehandlings- och översättningssystem.

Exacta översättningar AB
Exacta Översättningar ABKlara Norra Kyrkogata 20
Box 805
101 36 Stockholm
Tfn: 08-220044, fax: 08-220055
Kontaktperson: Maria Danielsson/Kaj Ekroos
Skicka e-post
www.exacta.nu

Professionella översättningar för professionella krav. Ett komplett utbud av översättningstjänster till och från de flesta språk.

Kommunicera Communications ABKommunicera
Sockerbruket 17
414 51 Göteborg
Tfn: 031-3461500, fax: 031-313461510
Kontaktperson: Johan Læstadius/Maare Ollin
Skicka e-post
www.kommunicera.se

Kommunicera bistår nordisk och europeisk export- och importindustri med översättning och förädling av skriven information genom att marknadsanpassa programvara, webbplatser, dokumentation och marknadsmaterial. Tack vare ett omfattande nätverk av samarbetspartners över hela världen produceras översättningarna i respektive användarland. Genom att integrera översättnings-, projektlednings- samt grafiska och it-tekniska tjänster tillhandahåller vi fullt ut kundanpassad service. Vi har kontor i Göteborg och Oslo samt är svensk medlem i konsortiet Eulogia/Eupharia. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2000.

Lionbridge Sweden ABLionbridge
Första Långgatan 30
413 27 Göteborg
Tfn: 031-7756080, fax: 031-7756081
Kontaktperson: Karin Backhurst
Skicka e-post
www.lionbridge.com

Lionbridge Sweden AB ingår i det globala översättningsföretaget Lionbridge som är världens ledande leverantör av översättning och lokalisering. Med tjänster inom översättning, lokalisering och internationalisering erbjuder Lionbridge språklig och kulturell anpassning av produkter och programvara, webbsidor, användargränssnitt, onlinehjälp, produktdokumentation och marknadsföringsmaterial. Med hjälp av Lionbridges webbaserade översättningssystem Logoport får våra kunder och översättare tillgång till verktyg för terminologihantering och översättningsminnen.


SDL Sweden ABSDL
Fatbursgatan 1
118 28 Stockholm
Tfn: 08-59921900
Skicka e-post
www.sdlsweden.se

SDL är marknadsledande inom GIM-lösningar (Global Information Management). Med GIM-lösningarna kan företag skapa innehåll, av hög kvalitet och på många språk, och göra det tillgängligt på globala marknader. Serverprogramvara och tjänster integreras med befintliga affärssystem så att global information kan hanteras från skrivande till publicering och hela vägen genom översättningens leveranskedja.
Företag som använder SDL:s språktjänster kan känna sig säkra på att deras information översätts effektivt - från och till alla språk, med hög kvalitet och till en låg kostnad. SDL har byggt upp ett nätverk av mer än 50 kontor i över 40 länder, vilket är marknadens mest heltäckande infrastruktur.

SemantixSemantix
Box 10059, 100 55 Stockholm
(Besöksadress: Linnégatan 89E)
Tfn: 08-50622550, fax: 08-50622599
Kontaktperson: Agneta Strömbäck

Skicka e-post
www.semantix.se

Semantix är ett av Nordens ledande företag inom språktjänster. Våra huvudtjänster är översättning och myndighetstolkning, men vi växer snabbt också inom utbildning, skribenttjänster och helhetslösningar för webbproduktion. Våra tjänster innefattar alla världens språk och vi arbetar med alla typer av texter. Vi samarbetar med över 5 000 översättare, språkkonsulter och tolkar över hela världen. Semantix har kontor i 6 städer i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Uppsala och Umeå. Vi finns också i Norge och Finland. Hela vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001.

Språkbolaget ABSprakbolaget
Skeppsbron 5
411 21 Göteborg
Tfn: 031-604090
Kontaktperson: Maria Lachonius
Skicka e-post
www.sprakbolaget.se

Vi är en kreativ översättningsbyrå!
Språkbolaget är en kreativ översättningsbyrå i Göteborg som i mer än tio år har hjälpt företag med kvalitativa översättningar. Vi är en partner i språk som erbjuder språkkonsultationer och översättningar främst av reklam och marknadstexter.  Vi har funnits sedan 2002 och tillsammans med ett nätverk av drygt 200 översättare hanterar vi de flesta språk och områden. Det vi erbjuder dig som kund utöver översättningar är kvalitetsfokus, hög servicegrad och ett stort personligt engagemang.

Språktjänsten
Utrikesdepartmentets press-, informations- och kommunikationsenhet

103 39 STOCKHOLM
Tfn: 08-4055746, fax: 08-7231176
Kontaktperson: Timothy Chamberlain
Skicka e-post

Språktjänsten svarar för översättnings- och granskningsverksamhet till och från svenska på uppdrag av hela Regeringskansliet samt administrerar utbildning i främmande språk för anställda i RK.


Språkservice Sverige ABSpråkservice
Box 17007
200 10 Malmö
Tfn: 0770-457458 (vxl), fax: 040-286221
Kontaktperson: Hrvoje Jaklin
Skicka e-post
http://www.sprakservice.se

Språkservice är en av Sveriges ledande leverantörer av språktjänster till offentlig sektor och privat näringsliv. Vi jobbar med alla språk och alla typer av texter.
Har du några års erfarenhet av professionella översättningar och vill ingå i vårt team av frilansande översättare är du välkommen att skicka in en intresseanmälan: http://www.sprakservice.se/media/8445/oversattare-intresse.pdf .
Välkommen!Teknotrans
Teknotrans AB

Redegatan 1C
426 77 Västra Frölunda
Tfn: 031-694760
Kontaktperson: Christian Hammer

Skicka e-post
http://www.teknotrans.se

Vår affärsidé är att tillhandahålla översättningar av professionella texter för näringsliv, offentlig sektor och andra köpare av kvalificerade facköversättningar.
Vår ambition är att den språkliga kvaliteten på ska vara minst lika bra som originalets. Fakta, budskap och syfte ska hållas intakt genom hela översättningsprocessen.
Våra översättare har initierade ämneskunskaper och kännedom om branschterminologi inom sitt fackområde. De översätter endast till sitt modersmål. Vi har huvudkontor i Göteborg och lokala säljkontor i Stockholm och England.
Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 samt miljöcertifierade enligt ISO 14001.


TextforumTextforum AB
Västra Hamngatan 21
411 17 Göteborg
Tfn: 031-7112790, fax: 031-7112799
Kontaktperson: Cecilia Humbla
Skicka e-post
www.textforum.se

Textforum är en fullservicebyrå med över 20 års erfarenhet av översättning åt näringslivet. Vi arbetar med några av Sveriges mest framgångsrika bolag. Vi översätter allt från reklam och ekonomiska texter till tekniska manualer. Våra 250 erfarna översättare får bara översätta till sitt modersmål för att säkra kvalitet i arbetet. Hos Textforum ingår alltid en extra extern språkgranskning i vår bas-service. Vi har också utvecklat en rad mjukvaror vars syfte är att för våra kunders räkning sänka översättningskostnaden, öka kvaliteten i översättningen samt förenkla administrationen av översättningsprojekten.
TEXTBASE är vår beställnings- och arkiveringsportal.
TERMBASE är en webb- och smartphonebaserad terminologidatabas som laddas med kundens specifika terminologi. Företagets terminologi blir då tillgänglig 24 timmar om dygnet.
QUICKBASE är ett avancerat verktyg för att kostnadseffektivt producera manualer.
TTC (Textforum Translation Center) är ett komplett produktionssystem för att hantera översättning av reklam och tidningar.


Translator Scandinavia ABliten trs_logo2011 (2)
Box 4209
102 65 Stockholm
Tfn: 08-7020503, fax: 08-6405157
Kontaktperson: Cecilia Enbäck
Skicka e-post
www.translator-scandinavia.se

Translator Scandinavia AB har funnits på marknaden sedan 1991 och hjälper företag och institutioner att kommunicera effektivt på alla språk. Vi är en medelstor översättningsbyrå med inriktning på kvalitetsöversättningar inom affärskommunikation, teknik, ekonomi, energi, finans, management, medicin, juridik, ekonomi, reklam, data och EU-relaterade områden för näringsliv och myndigheter i Sverige, Europa och resten av världen. Vårt företag genomsyras av ett kompromisslöst kvalitetstänkande i alla led och vi jobbar aktivt och kontinuerligt för att förbättra våra arbetsmetoder och rutiner för att erbjuda ännu bättre texter inom de kostnads- och tidsramar som våra kunder efterfrågar.

Annonser grå pil

http://www.translationzone.com http://www.wordfinder.com/sv/ http://allians.com/sfo-foretagsforsakring-ansokan-och-pris http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagsforvaltningen/lediga-jobb-annons/?assignmentId=F15A0233-4946-4D17-A358-13D189B050C1 http://www.spraktidningen.se https://www.memoq.com/