Våra medlemmar

Hitta en översättare

Sök bland SFÖ:s medlemmar.
SFÖ kan inte utföra eller förmedla översättningar. Du kontaktar själv den översättare som du hittar här.

Fritext
Namn
Rensa

Sektioner, arbetsgrupper m.m.

(Om SFÖ)


 Grupp/funktion
Sammankallande
E-postadress

Övergripande grupper

Styrelsen
Ingrid Olsson
styrelsen@sfoe.se
Styrelsens strategiutskott
<Styrelseintern grupp>
strategi@sfoe.se
Lekmannarevisionen
Helen Taylor
revision@sfoe.se
Valberedningen
Sven Borei
val@sfoe.se
Etiknämnden
Irene Elmerot
etik@sfoe.se

Administrativa sektionen – sektionsansvarig: Ingrid Olsson

Finansgruppen
Christina Norrman
finans@sfoe.se
Stadgegruppen
Ian Hinchliffe
stadgar@sfoe.se

Medlemssektionen – sektionsansvarig: David Ordoubadian

Granskningsgruppen
Kansliet
kansli@sfoe.se
Mentorgruppen
Björn Olofsson
mentorgruppen@sfoe.se
Serviceansvarig
David Ordoubadian
service@sfoe.se

Nätverkssektionen – sektionsansvarig: Loole Hagberg

Språkgrupper


Se respektive gruppsida
Regionala grupper


Se respektive gruppsida
Ämnesgrupper


Se respektive gruppsida

Konferens- och fortbildningssektionen – sektionsansvarig: Charlotte Sjögren

Fortbildningsgruppen
Maria Lundahl
fortbildning@sfoe.se
Exekutiva konferensgrupper

Karin Ahlman Toyama
Loole Hagberg
konferens2016@sfoe.se
konferens2017@sfoe.se

Mediesektionen – sektionsansvarig: Björn Olofsson

FÖ-gruppen
Björn Olofsson
redaktor@sfoe.se
Webbgruppen
Roger Sjölander
webb@sfoe.se
Sociala medier
Ingår i marknadsföringssektionen

Marknadsföringssektionen – sektionsansvarig: Örjan Skoglösa

Marknadsföringsgruppen
Örjan Skoglösa
marknadsforing@sfoe.se
Högskolegruppen
Maria Gustafsson, Antje Harder
hogskola@sfoe.se
Ansvarig för SFÖ:s grafiska profil
Britt-Marie Seex
profil@sfoe.se

Externsektionen – sektionsansvarig: Björn Olofsson

Nationella kontakter
Ingrid Olsson
nationella@sfoe.se
Internationella kontakter
Chris Kleinman
internationella@sfoe.se
Upphandling
Ingrid Simko
upphandling@sfoe.se


Ta bort < och > i adressen om du ska skriva in den manuellt. Alla adresser på sfoe.se fungerar även med @sfö.se och @sfoe.eu.

Annonser grå pil

http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagsforvaltningen/lediga-jobb-annons/?assignmentId=F15A0233-4946-4D17-A358-13D189B050C1 http://www.wordfinder.com/sv/ https://www.memoq.com/ http://www.translationzone.com http://www.spraktidningen.se http://allians.com/sfo-foretagsforsakring-ansokan-och-pris